Stryj, miasteczko, Stryj, Lvivska Oblast, UA

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Stryj, UA.
Lat 49.2500 Long 23.8500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Stry - http://www.fallingrain.com/world/UP/15/Stryy.html
Stryy - http://www.fallingrain.com/world/UP/15/Stryy.html

Lat 49.2500 Long 23.8500
http://www.fallingrain.com/world/UP/15/Stryy.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lvivska Oblast, Ukraine (UA)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 49.2500 Long 23.8500 http://www.fallingrain.com/world/UP/15/Stryy.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Stryj

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

 • In 1728 Stanislaw Ciolek Poniatowski, the father of the Polish king, became the starost of Stryj.

http://www.shtetlinks.jewishgen.org/Stryy/stryj-history.html

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

In 1728 Stanislaw Ciolek Poniatowski, the father of the Polish king, became the starost of Stryj. 
http://www.shtetlinks.jewishgen.org/Stryy/stryj-history.html

Stryy, Ukraine Page
Other names: Stry,Stryj
World:Ukraine:L'vivs'ka Oblast'
Lat 49.2500 Long 23.8500
http://www.fallingrain.com/world/UP/15/Stryy.html

Input by: tmc, 30 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License