Staszów, miasteczko, k. Busko-Zdrój, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Staszow, PL.
Lat 50.5500 Long 21.1667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

lat 50.5500 long 21.1667

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Busko-Zdrój

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

 • MK 135, k. 261v-262v [SKM IV, nr 257] 1588 Sep 07 Król [Batory] daje zgodę na wwiązanie Stanisława Ciołka z Żelichowa w zamek Rytwiany, miasto Staszów, wsie Stary Staszów, Szczeka, Niedziałki, Kłoda i Rudnicka Wola w ziemi sandomierskiej. http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/MK_135.xml

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

A place endowed by the Ciołek family

 • Related places/Powiązania:

The nearby Rytwiany, Szczeka, Niedziałki, and Kłoda

Stary Staszów and Rudnicka Wola are, currently, unidentified.

 • Early date/Wczesna data:

1588 - http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/MK_135.xml

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Staszow was owned by Albrycht Łaski (s. of Hieronim Łaski). During the owner's in the late 1590s absence it was governed by Andrzej Ciołek http://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Ducha_Świętego_w_Staszowie
Staszow
3. Kościół pw. Ducha Świętego - filialny
W 1596 r. Andrzej Ciołek wraz ze swoim synem Stanisławem przekształcił drewniany zbór ariański (wybudowany w 1580 r.), w katolicki kościół pw. Ducha Świętego. Kościołem tym początkowo zarządzał proboszcz kościoła pw. Świętego Bartłomieja,[…]
http://swbartlomiej.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=46

Staszow, Poland Page
Other names: Stashev,Staszów
World:Poland
Latitude 50.5500 Longitude 21.1667
http://www.fallingrain.com/world/PL/63/Staszow.html

((1.6 nm) from Rytwiany
http://www.fallingrain.com/world/PL/63/Rytwiany.html
Input by: tmc, 2 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License