Śrem, miasteczko, Śrem, Wielkopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Residence/Miejsce zamieszkania: Confirmed/potwierdzone
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Śrem, PL.
Lat 52.0833 Long 17.0167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Schrimm - http://bindweed.man.poznan.pl/posen/search.php

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Wielkopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.0833 Long 17.0167 - http://www.fallingrain.com/world/PL/53/Srem2.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Śrem

 • Significance/rola miejsca:

A place inhabited by people with the surname Ciołek - http://bindweed.man.poznan.pl/posen/search.php

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

19th c.

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Source/Zródło: Poznań Project: Search the marriages database
http://bindweed.man.poznan.pl/posen/search.php

Srem, Poland Page
Other names: Śrem
World:Poland
Lat 52.0833 Long 17.0167
http://www.fallingrain.com/world/PL/53/Srem2.html

Input by: tmc, 13 Feb 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License