Solec, pałac, k. Warszawa, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Location of Solec, PL.
Lat 52.2300 Long 21.0330
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Palace/palac

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Est. from maps.google.com Lat 52.2300 Long 21.0330 - tmc, 10 Aug 2009

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Warszawa

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Poniatowski family.

 • Related places/Powiązania:

The house/palazzetto by the Nowy Swiat street, Warszawa - Putkowska (2009)

 • Early date/Wczesna data:

1771 - Putkowska (2009)

 • Late date/Późna data:

> 1782 - Putkowska (2009)

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Solec - palace and garden "Na Książęcem" (designed by Szymon Bogumił Zug), a property of Kazimierz Poniatowski (1721-1800) - http://www.zgapa.pl/zgapedia/Kazimierz_Poniatowski.html

Input by: tmc, 8 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License