Sobolew, wieś, k. Sobolew, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Sobolew, PL.
Lat 51.7333 Long 21.6667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.7333 Long 21.6667 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Sobolew.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Sobolew

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Żelechowski family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

1400s - http://www.garwoszlaki.pl/atrakcje

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Początki Sobolewa sięgają XV wieku. Wieś była wówczas własnością rodu Ciołków z Żelechowa. Rozwój osady nastąpił pod koniec XIX wieku, kiedy wybudowana została linia kolejowa. - http://www.zsr-mietne.oswiata.org.pl/2.html

Pierwsze ślady osadnictwa na terenie Sobolewa pochodzą z okresu późnorzymskiego, ale rozwój obecnej miejscowości zaczął się dopiero w XV w. Osada należała wówczas do szlacheckiego rodu Ciołków z Żelechowa. Położona przy trakcie łączącym Maciejowice i Żelechów pełniła funkcje lokalnego centrum handlowego. - http://www.garwoszlaki.pl/atrakcje

Sobolew, Poland Page
World:Poland
Lat 51.7333 Long 21.6667 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Sobolew.html

Input by: tmc, 5 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License