Sobień, wieś, k. Opoczno, Łódzkie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: Moderate/średnia (c. 50%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Sobien, PL.
Lat=51.2667 Long=20.3000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Łódzkie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.2667 Long 20.3000 http://www.fallingrain.com/world/PL/51/Sobien.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Opoczno

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Sobinski family - Jardetzky (1992:209).

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

No trace of Sobin in the Poland/Ukraine gazetteers

Sobien, Poland Page
Other names: Sobień
World:Poland
Lat 51.2667 Long 20.3000
http://www.fallingrain.com/world/PL/51/Sobien.html

or Sobien near Lodz
Sobien, Poland Page
Other names: Sobień
World:Poland
Lat 51.8667 Long 19.2000
http://www.fallingrain.com/world/PL/43/Sobien.html

Sobinowo
liegt bei 54.4333°N 22.1°O;
http://gov.genealogy.net/ShowObject.do?id=KLEORFKO14BK

Input by: tmc, 11 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License