Sierosławice, wieś, k. Końskie, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Sieroslawice, PL.
Lat 51.2000 Long 20.3667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.2000 Long 20.3667 - http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Sieroslawice.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Końskie

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

During the interregnum, which followed King Stefan Batory's death Stanisław Ciołek of Żelechow took the Sierosławice village by force from the family of Jacek Młodziejowski of Mlodziejowice - http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/MK_135.xml

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"MK 135, k. 225-226v [SKM IV, nr 219] 1588.08.20 Król potwierdza dożywocie na pewnych dobrach dla Jacka Młodziejowskiego z Młodziejowic, podskarbiego nadwornego koronnego i rozszerza je na jego żonę Agnieszkę z Wielgiego. Dobra to wsie Sierosławice, Śmiłowice i Moczierowice z przynależnosciami. Młodziejowski zasłużył się już za Stefana Batorego podczas elekcji, wspierał obronę Krakowa przed arcyskięciem Maksymilianem. Młodziejowski otrzymał już Sierosławice w dożywocie od Stefana Batorego, jednak podczas bezkrólewia zajął je siłą Stanisław Ciołek z Żelechowa. łac.
Datum: Kraków."
http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/MK_135.xml

Sieroslawice, Poland Page
Other names: Sierosławice
World:Poland
Lat 51.2000 Long 20.3667
http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Sieroslawice.html

Input by: tmc, 22 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License