Sandomierz, miasto, Sandomierz, Swiętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Sandomierz, PL.
Lat 50.6833 Long 21.7500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

City/miasto

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Sandomir - http://www.fallingrain.com/world/PL/63/Sandomierz.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Swiętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.6833 Long 21.7500 http://www.fallingrain.com/world/PL/63/Sandomierz.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Sandomierz

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

A place endowed by the Ciołek family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Sandomierz, Poland Page
Other names: Sandomir
World:Poland
Lat 50.6833 Long 21.7500
http://www.fallingrain.com/world/PL/63/Sandomierz.html

Input by: tmc, 8 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License