Rytwiany, zamek, k. Busko-Zdrój, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Rytwiany, PL.
Lat 50.5333 Long 21.2000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Castle/zamek

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.5333 Long 21.2000 - http://www.fallingrain.com/world/PL/63/Rytwiany.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Busko-Zdrój

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

MK 135, k. 261v-262v [SKM IV, nr 257] 1588.09.07 Król [Batory] daje zgodę na wwiązanie Stanisława Ciołka z Żelichowa w zamek Rytwiany, miasto Staszów, wsie Stary Staszów, Szczeka, Niedziałki, Kłoda i Rudnicka Wola w ziemi sandomierskiej. http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/MK_135.xml

 • Related places/Powiązania:

Żelichów as well as the nearby Rytwiany, Staszów, Szczeka, Niedziałki, and Kłoda
Rudnicka Wola is situated some distance away, near Krasnik.

Stary Staszów is, currently, unidentified.

 • Early date/Wczesna data:

1588 - http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/MK_135.xml

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

MK 135, k. 261v-262v [SKM IV, nr 257] 1588.09.07 Król [Batory] [… daje] zgodę na wwiązanie Stanisława Ciołka z Żelichowa w zamek Rytwiany, miasto Staszów, wsie Stary Staszów, Szczeka, Niedziałki, Kłoda i Rudnicka Wola w ziemi sandomierskiej. łac.
Datum: Kraków.
http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/MK_135.xml

Rytwiany, Poland Page
World:Poland
Lat 50.5333 Long 21.2000
http://www.fallingrain.com/world/PL/63/Rytwiany.html

Input by: tmc, 22 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License