Rytomoczydła, wieś, k. Warka, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Rytomoczydła, PL.
Lat 51.8333 Long 21.0667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.8333 Long 21.0667 http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Rytomoczydla.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Warka

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Zielinski family.

 • In mid 18th c. a property of Tomasz Zieliński h. Ciolek (the f. of Marianna Zieliński, Kazimierz Pulaski's mother) - Matysiak (2001)
 • Related places/Powiązania:

The nearby Boglewice village.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Tomasz Zieliński, będący stryjem jego [tj. Kazimierz Pułaskiego] matki - Marianny z Zielińskich Pułaskiej był właścicielem położonych w pobliżu Turowic majątków w Boglewicach i Rytomoczydłach.
Matysiak (2001)

Rytomoczydla, Poland Page
Other names: Rytomoczydła
World:Poland
Lat 51.8333 Long 21.0667
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Rytomoczydla.html

Input by: tmc, 4 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License