Ryszki, wieś, k. Warka, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Ryszki, PL.
Lat 51.8167 Long 21.0500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.8167 Long 21.0500 http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Ryszki.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Warka

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

RYSZKI
Wieś Boglewice jest gniazdem starożytnej rodziny mazowieckiej Boglewskich, herbu Jelita, która to kościół założyła, na początku zapewne 15 wieku, albowiem kościołowi temu dziesięciny nadał Stanisław Ciołek, biskup poznański w roku 1428, ze wsi Ryszki.
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=10&sub=185

Ryszki, Poland Page
World:Poland
Latitude 51.8167 Longitude 21.0500
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Ryszki.html

Input by: tmc, 11 Jun 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License