Ryczywół, wieś, k. Magnuszew, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa or Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Ryczywol, PL.
Lat 51.6833 Long 21.4333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Ryczymół - http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Ryczywol.html
Ryczymol - http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Ryczywol.html
Ryczywół - http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Ryczywol.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.6833 Long 21.4333 - http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Ryczywol.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Magnuszew

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

 • In 1393 the place was used as a collateral on a loan of 500 "grzywna" that King Wladyslaw Jagiello borrowed from Andrzej Ciołek, the wojewoda of Mazovia - Archiwum Główne Akt Dawnych (n.d).
 • 1393 dzierżawę obejmuje rycerz Andrzej Ciołek z Ostrołęki nad Pilicą (Królowa Jadwiga zapisuje mu i jego spadkobiercom dwór z miastem, przyległe wsie i dochody z komory celnej za 500 grzywien praskich), istnieje tu gród obronny. 1407 siedziba starostwa niegrodowego. 1409 Ryczywół otrzymuje prawa miejskie magdeburskie i własny samorząd oraz inne przywileje z rąk króla Władysława Jagiełły http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryczywół_(województwo_mazowieckie)
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Dokument, w którym Władysław [Jagiello], król polski, zastawia Andrzejowi Ciołkowi, wojewodzie mazowieckiemu, Ryczywół z należącymi do niego wsiami za 500 grz. z 26 I 1393 r. Archiwum Główne Akt Dawnych (n.d).

Ryczywol, Poland Page
Other names: Ryczymół,Ryczymol,Ryczywół
World:Poland
Lat 51.6833 Long 21.4333
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Ryczywol.html

Input by: tmc, 16 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License