Rudnik, miasteczko, k. Stalowa Wola, Podkarpackie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Iconography with the Ciołek coat-of-arms/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Rudnik, PL.
Lat 50.4333 Long 22.2500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:
 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Rudnyk - http://www.rudnik.pl/index.php?id=herb

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Podkarpackie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.4333 Long 22.2500 http://www.fallingrain.com/world/PL/63/Rudnik.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Stalowa Wola

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Drzewicki family - http://www.rudnik.pl/index.php?id=herb

A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Rudnik nad Sanem jako miasto prywatne nigdy nie posiadało swoistego własnego herbu. Do początków XIX wieku posługiwano się herbem aktualnych właścicieli […] Najstarszym zachowanym przedstawieniem herbu Rudnika jest pochodzący z 2 połowy XVII wieku odcisk pieczęci miejskiej opublikowany przez Feliksa Kiryka, znanego historyka specjalizuącego się w badaniach miast Małopolski. Pieczęć ta przedstawia herb "Ciołek" (czyli wizerunek byczka), należący do ówczesnych właścicieli miasta - Drzewickich, wokół którego umieszczony jest napis "sigillum oppidum Rudnyk". Żadne inne przedstawienia herbu Rudnika z okresu przed połową XIX wieku nie zachowały się i nie są znane. Po uchwaleniu w 1863 roku przez władze austriackie miejskiej ustawy samorządowej dla Galicji, Rudnik przyjął jako swój herb uproszczony herb Królestwa Galicji i Lodomerii.
http://www.rudnik.pl/index.php?id=herb

Rudnik, Poland Page
World:Poland
Lat 50.4333 Long 22.2500
http://www.fallingrain.com/world/PL/63/Rudnik.html
Input by: tmc, 13 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License