Rożniszew, wieś, k. Warka, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Rozniszew, PL.
Lat 51.8000 Long 21.3000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Rosniszew - Jardetzky (1992:210), Rozniczew - Jardetzky (1992:115)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.8000 Long 21.3000 http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Rozniszew.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Warka

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family

 • Related places/powiązania:
 • Early date/wczesna data:

1363 - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/867
1368, 1417 - Jardetzky (1992:203,204,207)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Rożniszew - ws i folwark nad rz Pilicą, pow kozienicki. […]
W 1363 r. ks[siaze] Ziemowit nadaje Petroneli i Mikolajowi z Rożniszewa wsie: Chabdzino i Brzescie, które mu spadły spuścizną po Krzczonku (Kod Maz., 78, 79).
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/867

Rozniszew, Poland Page
World:Poland
Latitude 51.8000 Longitude 21.3000
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Rozniszew.html

Input by: tmc, 5 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License