Riga, miasto, Riga, Rigas Rajons, LV

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Riga, LV.
Lat 56.9500 Long 24.1000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

City/miasto

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Rija - http://www.fallingrain.com/world/LG/25/Riga.html
Ryga -

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Rigas Rajons, Latvia (LV)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 56.9500 Long 24.1000 http://www.fallingrain.com/world/LG/25/Riga.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Riga

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the Ciołek family.

Szadurski h. Ciołek, rodzina małopolska, pochodząca z Szadurek w woj. lubelskim, później przeniosła się na Litwę i do Inflant. Z tej rodziny Stanisław, starosta ryski 1614 r.
Źródła: Bon. II 300; A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.
http://polishgenealogy.blogspot.com/2009_09_01_archive.html

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

1614 - Stanisław Szadurski, starosta ryski - http://polishgenealogy.blogspot.com/2009_09_01_archive.html

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Riga, Latvia Page
Other names: Rija,Rīga
World:Latvia:Riga
Lat 56.9500 Long 24.1000
http://www.fallingrain.com/world/LG/25/Riga.html

Input by: tmc, 17 Jan 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License