Reducin, wieś, k. Garwolin, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Reducin, PL.
Lat 51.8667 Long 21.7000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.8667 Long 21.7000 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Reducin.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Garwolin

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - http://www.gorzno.ugm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=60

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Reducin
Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego imienia „Reduta”. Pierwsze wzmianki
o istnieniu tej osady pochodzą z 1510 roku z ówczesnych spisów podatkowych. Wieś najprawdopodobniej założyli Gorzeńscy z Górzna, jednak z czasem dziedziczyły tu również inne rody. Spis z 1564 roku informuje, że wieś należała do Katarzyny Gojskiej, która miała 2 łany ziemi oraz Franciszka Gorzeńskiego posiadającego 16 półłanków ziemi.
Po śmierci współwłaściciela wsi Franciszka Gorzeńskiego ok. 1581 roku dziedzicami jego majątku zostali jego synowie, wśród których głównym posiadaczem ziemskim w tej okolicy został Bartłomiej Gorzeński. Jego syn, Jakub ożenił się z Leżańską a córka wyszła za mąż za Mariana Leżańskiego. W ten sposób po śmierci Bartłomieja Gorzeńskiego i jego syna Jakuba, który zmarł bezpotomnie Reducin przeszedł na własność Leżeńskich.
W drugiej połowie XVII wieku dziedziczyli tu Leżeńscy, Magnuszewscy, Sułowscy, Ciołkowie i inne rody.
Na przełomie XVII i XVIII wieku dobra Reducin przeszły na własność Ludwika Franciszka Żebrowskiego, który skupił części Górzna i okoliczne wsie tworząc jeden wielki kompleks dóbr ziemskich. Do dóbr należało: Górzno, Reducin i inne wsie.
http://www.gorzno.ugm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=60

Reducin - Pierwsze wzmianki o istnieniu osady pochodzą z 1510 r., z ówczesnych spisów podatkowych. Jej założycielami byli prawdopodobnie Gorzeńscy z Górzna. Reducin jako wieś szlachecka, często zmieniał właścicieli. Po Gorzeńskich, odziedziczyli go Leżańscy, następnie zarządzali nim Magnuszewscy, Sułowscy i Ciołkowie. Na przełomie XVII i XVIII w. Reducin trafił w ręce L. Franciszka Żebrowskiego, który posiadał już znaczny majątek ziemski, obejmujący część Górzna i inne okoliczne dobra. Kolejnym właścicielem wsi został sędzia stężycki – W. Żebrowski. W 1819 r. Żebrowscy odstąpili Reducin K. Szubalskiemu. Do momentu uwłaszczenia w 1864 r. wieś należała jeszcze do P. Paliszewskiego i rodziny Wilkońskich. - http://www.garwoszlaki.pl/atrakcje

Reducin, Poland Page
World:Poland
Lat 51.8667 Long 21.7000 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Reducin.html

Input by: tmc, 9 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License