Rawa Ruska, miasteczko, k. Tomaszów Lub., Lvivska Oblast, UA

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Rawa Ruska, UA.
Lat 50.2500 Long 23.6167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lvivska Oblast, Ukraine (UA)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.2500 Long 23.6167 http://www.fallingrain.com/world/UP/0/RavaRuska.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Tomaszów Lubelski, Poland.

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Zulinski family.

 • In 19th c. and in 1902 Rawa Ruska - was, very likely, a property of the Ciolek-Zulinski - Zulinski (1997)
 • "Rata court" (possibly erroneous words for "Rawa Court" - tmc) near Rawa Ruska - was, very likely, property of the Ciolek-Zulinski - Zulinski (1997)
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Rava-Rus'ka, Ukraine Page
Other names: Rava-Rus?ka,Rava-Ruska,Rawa Ruska,Rava-Russkaya
World:Ukraine
Lat 50.2500 Long 23.6167
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/RavaRuska.html

Istnieją zapisy rodów Żulińskich z Rawy Ruskiej, Sokala, Leżajska i kilku innych miejscowości. Jak je powiązać?" Żulinski (n.d.)

Input by: tmc, 11 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License