Raszyn, wieś, k. Warszawa, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Raszyn, PL.
Lat 52.1500 Long 20.9500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Radzyn - http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Raszyn.html
Raszyniec - Czapliński & Ładogórski (1998, page 23, Map "Osadnictwo okolic Warszawy w XVI w.")

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.1500 Long 20.9500 http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Raszyn.html
Parish/parafia Raszyn - ProjektPodlasie.pl (2016)

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Warszawa

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Raszynski family - Pszczółkowski (2004a).

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

A 1300s settlement - Czapliński & Ładogórski (1998, page 23, Map "Osadnictwo okolic Warszawy w XVI w.")

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Raszyn par. Raszyn - A property of the Ciołek-Raszynski family - Pszczółkowski (2004a)

Raszyn, Poland Page
Other names: Radzyn
World:Poland
Lat 52.1500 Long 20.9500
http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Raszyn.html
Input by: tmc, 23 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License