Pusza, wieś, k. Malta, Rezeknes Rajons, LV

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Pusza, LV.
Lat 56.2333 Long 27.2167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Pusa - http://www.fallingrain.com/world/LG/24/Pusa.html
Myza Pusha - http://www.fallingrain.com/world/LG/24/Pusa.html
Pusha - http://www.fallingrain.com/world/LG/24/Pusa.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Rezeknes Rajons, Latvia (LV)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 56.2333 Long 27.2167 http://www.fallingrain.com/world/LG/24/Pusa.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Malta

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Szadurski family.

 • Wiktor z Szadurek Szadurski (XIX w.), s. Franciszka Ksawerego i Franciszki Felkerzamb, wlasciciel dóbr Jasmnyża, Pusza i Fejmany w Inflantach Polskich, w pow. dynaburskim - Bork. Rocz. II 688-691. 2) Bork. Rocz. = Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881-1883. T. 1-2.
 • Ciotka rodzona Józefa Hylzena, Karolina, żona Jana Franciszka Szadurskiego h. Ciołek, pana na Puszy, Zielonpolu, Matnowie [= Małnowie - tmc, 16 Jan 2010] etc, miała jednego syna Jana, żonatego z Dorotą Szczytówną h. Jastrzębiec, z tego małżeństwa byli: Józef Szadurski, szambelan St. Augusta, marszałek gubernialny witebski 1814 — 1817 r. i Ksawery, którym dobra Hylzena sie dostały. Józef Szadurski miał syna Ignacego, takie marszałka witeb. 1835 — 1838, ostatniego z tej linii, a od Ksawerego potomkowie istnieją. (IG 1905:26)

* Related places/Powiązania:

Małnów - the property of Jan Franciszek Szadurski.
Zielonpole - the property of Jan Franciszek Szadurski.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

WIKTOR z Szadurek Szadurski (XIX w.), s. Franciszka Ksawerego i Franciszki Felkerzamb, wlasciciel dóbr Jasmnyża, Pusza i Fejmany w Inflantach Polskich, w pow. dynaburskim; kawaler orderu Sw. Jerzego; ?. Teresa Mohl h. Trzy krety; dzieci: Leon, Aleksander, Józef, Jadwiga, Zofia.
Zródlo: Bork. Rocz. II 688-691.
2) Bork. Rocz. = Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881-1883. T. 1-2.

Pusa, Latvia Page
Other names: Myza Pusha, Pusha
World:Latvia:Rezeknes Rajons
Lat 56.2333 Long 27.2167
http://www.fallingrain.com/world/LG/24/Pusa.html

Input by: tmc, 5 Dec 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License