Pustynia, wieś, k. Dębica, Podkarpackie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Pustynia, PL.
Lat 50.0833 Long 21.4500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Podkarpackie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.0833 Long 21.4500 - http://www.fallingrain.com/world/PL/69/Pustynia.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Dębica

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.
W XVIII w.właścicielem był Maciej Ciołek, a w XIX wieku przeszła na własność rodu Raczyńskich. http://www.ugdebica.pl/download/(1WOIg-vKsZuxoJtlb5fk3JmuzaScodiqmpZu0W-Zr6Fqn5zXop-q1J9mmXOJ486Y5qjLkpjH0Yzdl8uu49Xm3eWkwJek1-bppePI0I2h7A)/pl/defaultopisy/15/1/1/oferta_dla_inwestorow_dobry.pdf

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:
 • 1700s
 • Late date/Późna data:
 • 1800s
 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Pustynia – położona przy trasie Dębica – Mielec w bezpośrednim sąsiedztwie Dębicy (pow. 2,9 km 2 , 1350 mieszkańców). Wioska ma bardzo stary rodowód – istniała już w XI wieku.W XV wieku Pustynia była w posiadaniu Ligęzów, następnie Trzecieskich. W XVIII w.właścicielem był Maciej Ciołek, a w XIX wieku przeszła na własność rodu Raczyńskich.
http://www.ugdebica.pl/download/(1WOIg-vKsZuxoJtlb5fk3JmuzaScodiqmpZu0W-Zr6Fqn5zXop-q1J9mmXOJ486Y5qjLkpjH0Yzdl8uu49Xm3eWkwJek1-bppePI0I2h7A)/pl/defaultopisy/15/1/1/oferta_dla_inwestorow_dobry.pdf

Pustynia, Poland Page
World:Poland
Lat 50.0833 Long 21.4500
http://www.fallingrain.com/world/PL/69/Pustynia.html

Input by: tmc, 18 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License