Pustelnik, wieś, k. Sulejówek, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Pustelnik, PL.
Lat 52.2833 Long 21.4667

http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.2833 Long 21.4667 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Pustelnik.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Sulejówek

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Kedzierzawski family - Wittyg and Dziadulewicz (1908:131).

KĘDZIERZAWSKI, h. Ciołek, Jakub, w r. 1563 opłaca pobór ze wsi Pustelnik, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. Archiwum byłej Komisyi Skarbu, w Warszawie, ul. Rymarska No 4., ks. p. 27. f. 217, Wittyg and Dziadulewicz (1908:131). Note: Bobrowicz w przypiskach do Niesieckiego, a za nim i inni mieszają ten ród [i.e. Kedzierzawskich] z rodziną używającą h. Nowinat a zamieszkałą na Litwie. - Wittyg and Dziadulewicz (1908:131).

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

1563 - Wittyg and Dziadulewicz (1908:131).

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Pustelnik, Poland Page
World:Poland
Lat 52.2833 Long 21.4667 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Pustelnik.html

The other, less likely site is
Pustelnik, Poland Page
World:Poland
Lat 52.3333 Long 21.1167 http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Pustelnik.html

Input by: tmc, 4 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License