Pułtusk, miasteczko, w Pułtusk, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Pultusk, PL.
Lat 52.7167 Long 21.1000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Putusk - http://www.fallingrain.com/world/PL/28/Pultusk.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.7167 Long 21.1000 http://www.fallingrain.com/world/PL/28/Pultusk.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Pułtusk itself

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

 • In 1400s Marcin Ciołek was a "starosta pułtuski" (Pułtusk administrator) - Kosieradzki (2009a), Jaszczołt (2006)
 • In 1473 Bernard Ciolek-Chadzynski ("Bernard z Chadzynia") was a "starosta pultuski" - Bledzki (2009b).
 • In the late 1400s Andrzej Ciolek-Chadzynski ("Andrzej z Chadzynia") was a "starosta pultuski" - Bledzki (2009b).
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Marcin Ciołek - in 1400s - "starosta pułtuski" - Kosieradzki (2009a)

Pultusk, Poland Page
Other names: Putusk
World:Poland
Lat 52.7167 Long 21.1000
http://www.fallingrain.com/world/PL/28/Pultusk.html

Input by: tmc, 25 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License