Przemyśl, miasto, Przemyśl, Podkarpackie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Przemysl, PL.
Lat 49.7833 Long 22.7833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

City/miasto

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Przemysl - http://www.fallingrain.com/world/PL/54/Przemysl.html
Peremyshl' - http://www.fallingrain.com/world/PL/54/Przemysl.html
Peremishl' - http://www.fallingrain.com/world/PL/54/Przemysl.html
Pshemys'l' - http://www.fallingrain.com/world/PL/54/Przemysl.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Podkarpackie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 49.7833 Long 22.7833 http://www.fallingrain.com/world/PL/54/Przemysl.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Przemyśl

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Przemysl, Poland Page
Other names: Przemysl, Peremyshl',Peremishl',Pshemys'l'
World:Poland
Lat 49.7833 Long 22.7833
http://www.fallingrain.com/world/PL/54/Przemysl.html

Input by: tmc, 5 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License