Poznań, miasto, Poznań, Wielkopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Iconography with the Ciołek crest/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Poznan, PL.
Lat 52.4167 Long 16.9667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

City/miasto

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Posen - http://www.fallingrain.com/world/PL/86/Poznan.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Wielkopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.4167 Long 16.9667 http://www.fallingrain.com/world/PL/86/Poznan.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Poznań

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.


A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

Poznan's Guardroom (Odwach w Poznaniu pl.wikipedia.org/wiki/Odwach_w_Poznaniu) at the city's square is decorated with king Stanislaw August Poniatowski's "Ciołek" COA positioned in the centre of the Kingdom of Poland and Lithuania's COA http://pl.wikipedia.org/wiki/Odwach_w_Poznaniu - http://fotografika.i-csa.com/sokolow/z_tamtych_lat/sokolow_podl.html

* Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Stanisław Ciołek herbu Ciołek (ur. 1382 - 1437) – biskup poznański, sekretarz królewski, podkanclerzy królewski Władysława Jagiełły. …
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Ciołek_(biskup)

Poznan, Poland Page
Other names: Poznań,Posen
World:Poland:Wojewodztwo Wielkopolskie
Lat 52.4167 Long 16.9667
http://www.fallingrain.com/world/PL/86/Poznan.html

Input by: tmc, 30 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License