Powsin, wieś, k. Warszawa, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Powsin, PL.
Lat 52.1333 Long 21.1000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Powsino - http://www.sanktuarium-powsin.mkw.pl/o_parafii.htm
Powsinek - ProjektPodlasie.pl (2016).

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

lat 52.1333 long 21.1000 http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Powsin.html
Parish/parafia Powsin - ProjektPodlasie.pl (2016).

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Warszawa

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - http://www.sanktuarium-powsin.mkw.pl/o_parafii.htm

A place endowed by the Ciołek family - http://www.sanktuarium-powsin.mkw.pl/o_parafii.htm

 • Related places/powiązania:

The nearby Kabaty village.

 • Early date/wczesna data:

1283 - http://www.sanktuarium-powsin.mkw.pl/o_parafii.htm

 • Late date/późna data:

1677 - http://www.sanktuarium-powsin.mkw.pl/o_parafii.htm

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Historia Powsina sięga średniowiecza. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z połowy XIII wieku. Właścicielem Powsina był wtedy Bogusza z rodu Doliwów, wojewoda łęczycki. W 1258 roku zapisał on majątek katedrze włocławskiej, co zatwierdził książę mazowiecki i czerski Ziemowit. W dwadzieścia pięć lat [1258+25=1283 - tmc] później ówczesny biskup kujawski Albertus przekazał majątek kasztelanowi wiskiemu Mikołajowi z rodu Ciołków, z którego wywodzili się Powsińscy. Przez całe wieki Powsin należał do dóbr wilanowskich, do których włączył go Jan Sobieski, zakupiwszy w 1677 roku.

Erygowanie kościoła miało miejsce w 1398 roku. W archiwach parafialnych przechowywana jest kopia dokumentu, który głosi, iż Elżbieta Ciołkowa, wdowa po Andrzeju, kasztelanie czerskim, za radą swych synów - Wiganda, Andrzeja, Stanisława i Klemensa - funduje w Powsinie kościół dla wspomożenia duszy jej męża i dusz wszystkich wierzących przyjaciół oraz dla oddania chwały Bogu wszechmogącemu, Najświętszej Pannie Maryi, świętym Andrzejowi i Elżbiecie.
Formalny akt zatwierdzenia parafii w Powsinie wydano 12 lat później. W 1410 roku biskup poznański Wojciech (Albert) odłączył od parafii wilanowskiej wsie Powsino, Jeziorna i Lisy, których mieszkańcy skarżyli się, że mają daleko do kościoła w Wilanowie, tworząc z nich odrębną jednostkę i przypisując je do nowego kościoła w Powsinie.
Pierwotny kościół w Powsinie, ufundowany przez Elżbietę Ciołkową, wdowę po Andrzeju kasztelanie czerskim, zbudowany był z drewna, a za patronów miał św. Elżbietę Węgierską i św. Andrzeja Apostoła. Został on zniszczony najprawdopodobniej w czasie potopu szwedzkiego.
http://www.sanktuarium-powsin.mkw.pl/o_parafii.htm

Powsin, Poland Page
World:Poland
Lat 52.1333 Long 21.1000
http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Powsin.html

Resident family in 1578: Ciolek
Place: Powsino, Parish: Powsino
Src: Stankiewicz (2006b)

Input by: tmc, 22 Mar 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License