Powązki, cmentarz, kosciół, k. Warszawa, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Location of Powązki, PL.
Lat 52.2490 Long 20.9670
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Cemetery/cmentarz

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

unknown/nie znane, Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Est. from maps.google.com Lat=52.2490 Long=20.9670 - tmc, 13 Aug 2009.

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Warszawa

 • Significance/rola miejsca:

A place endowed by the Ciołek family.

 • In 1790 the Powązki cemetery and the associated church of St. Karol Boromeusz were founded by a number of distinguished members of the nobility, incl. king Stanisław August Poniatowski, and the primate of Poland, cardinal Michał Poniatowski - Centrum Edukacji Obywatelskiej (2006).
 • The primate of Poland, cardinal Michał Poniatowski has paid for the portrait of St. Karol Boromeusz (painted by Józef Wall), which was then placed above the main altar of the cemetery's church - Centrum Edukacji Obywatelskiej (2006).
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Cmentarz i kosciol sw. Karola Boromeusza, Powazki "[In 1790] Trzeba było znaleźć fundusze na urządzenie cmentarza, na budowę kościoła, plebanii i tak dalej. Ofiarodawców znalazło się wielu. W pierwszym rzędzie funduszy dostarczyli: biskup Antoni Onufry Okęcki - 12 000 złp., prymas Michał Poniatowski - 9000 złp., król Stanisław August - 7200 złp.,[…] Obraz w ołtarzu głównym, przestawiający patrona kościoła świętego Karola Boromeusza, ofiarował prymas Michał Poniatowski. Namalowanie go zlecił Józefowi Wallowi, warszawiakowi, uczniowi Bacciarelliego i stypendyście króla w akademii w Rzymie." Centrum Edukacji Obywatelskiej (2006).

Input by: tmc, 13 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License