Postołówka, majątek, k. Husiatyn, Ternopilska Oblast, UA

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Postołówka, UA.
Lat 49.2000 Long 26.1000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Estate/majątek

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Postolovka - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Postolovka.html
Postoluvka - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Postolovka.html
Postoliwka - Żulinski (n.d.)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Ternopil's'ka Oblast, Ukraine (UA)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 49.2000 Long 26.1000 - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Postolovka.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Husiatyn

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Żuliński family.

 • Sometime after 1830s Marcin Żuliński, nobelman, was the forest-supervisor in Postołówka - Żulinski (n.d.)
 • In 1834 Maciej Żuliński (s. of Marcin Żuliński, g. son of Tomasz Żuliński) was born in Postołówka, in an unnumbered house, i.e. in a manor belonging to Zulinski's land estate - Żulinski (n.d.)
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Siedzibą naszej odnogi rodu Żulinskich była wieś Postołówka nad Zbruczem (po ukraińsku: Postoliwka) w dystrykcie Husiatyń, powiat Kopyczyńce, województwo Tarnopol, parafia Liczkowce (od 1904 roku parafia Horodnica), dawna archidiecezja lwowska. Ale jak wynika z dokumentacji Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, z księgi urodzeń 1784-1846 (AGAD, sygnatura 750) przed latami 30. XIX wieku Żulińskich w Postołówce nie było. Napłynęli oni więc tam dopiero około 1830 roku […] Najstarszy przodek, jakiego udało mi się ustalić to wspomniany Tomasz Żuliński urodzony w drugiej połowie XVIII wieku. Miał on - jak wynika z "domniemań" archiwalnych - czworo dzieci, córki Józefę i Mariannę oraz synów Jana i Marcina, i tylko ten ostatni przedłużył męską linię rodu. W którejś z metryk figuruje adnotacja, że Marcin Żuliński był szlachcicem i nadzorcą majątków leśnych w Postołówce. Jego syn Maciej, wnuk Tomasza, urodził się 23.II.1834 roku, a zmarł 28.V.1863 roku. W jego zapisie metrykalnym znajduje się także adnotacja o szlacheckim (nobiles) statusie, a brak numeru domu w metryce oznacza, że rodzina dysponowała majątkiem ziemskim." Żulinski (n.d.)

"Istnieją zapisy rodów Żulińskich z Rawy Ruskiej, Sokala, Leżajska i kilku innych miejscowości. Jak je powiązać?" Żulinski (n.d.)

Postolovka, Ukraine Page - less likely
World:Ukraine
Lat 49.3833 Long 26.2333
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Postolovka2.html

Postolovka, Ukraine Page - more likely
Other names: Postoluvka
World:Ukraine
Lat 49.2000 Long 26.1000
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Postolovka.html

Luchkovtsy, Ukraine Page
Other names: Lichkovtsy,Lichkovtse
World:Ukraine
Lat 49.1333 Long 26.1667
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Luchkovtsy.html

Gorodnitsa, Ukraine Page
World:Ukraine
Lat 48.9000 Long 28.9833
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Gorodnitsa3.html

Kopychyntsi, Ukraine Page
Other names: Kopychintsa,Kopychintsy,Kopyczy?ce,Kopychin?tse,Kopychyn?tse,Kopyczynce,Kopychyn'tse,Kopachintsy,Kopychin'tse,Kopichintsy
World:Ukraine:Ternopil's'ka Oblast'
Lat 49.1000 Long 25.9333
http://www.fallingrain.com/world/UP/22/Kopychyntsi.html

Input by: tmc, 12 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License