Poniatowo, wieś, k. Żuromin, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Poniatowo, PL.
Lat 53.0500 Long 19.8667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 53.0500 Long 19.8667 http://www.fallingrain.com/world/PL/30/Poniatowo.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Żuromin

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Poniatowski family.

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Poniatowo
ws, nad rzeka Wkrą, pow sierpecki, gm. Żuromin, par. Chamsk, odl, o 29 w, od Sierpca. […] Dobra te wedle tradycji nalezaly do rodziny Poniatowskich.
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/766

Poniatowo, Poland Page
World:Poland
Latitude 53.0500 Longitude 19.8667
http://www.fallingrain.com/world/PL/30/Poniatowo.html

Sierpc, Poland Page
Other names: Serpts
World:Poland
Latitude 52.8833 Longitude 19.6667
http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Sierpc.html

Input by: tmc, 7 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License