Poniatowa Kolonia, wieś, k. Bełżyce, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Poniatowa Kolonia, PL.
Lat 51.1990 Long 22.1333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

lat 51.1990 long 22.1333 - calculated from the Google Map [tmc, 7 May 2009]

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Bełżyce

 • Map/mapa:[[size 80%]]
 • Significance/rola miejsca:

Judging by the place name, the village most likely has been owned by the Ciolek-Poniatowski family.

 • Related places/powiązania:

The nearby Poniatowa village.

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

text text

Input by: tmc, 7 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License