Poniatowa, wieś, k. Bełżyce, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Poniatowa, PL.
Lat 51.1785 Long 22.0805
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Ponyathowa - Jardetzky (1992:204)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.1785 Long 22.0805 coords calculated from the Google maps [tmc, 7 Apr 2009]

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Bełżyce

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family, and of the Ciołek-Poniatowski family - http://www.um.poniatowa.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=16&menu=18&strona=1

http://www.bip.lublin.pl/poniatowa/index.php?id=6&tryb=&p0=&p1=&p2=

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

1382 - http://www.um.poniatowa.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=16&menu=18&strona=1
1480 - Jardetzky (1992:204)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

The Poniatowski family was nobility before the year 1400, when they were associated with the Germans of Uradel. They received their name from the town/estate of Poniatowo, located near Pulawy, where they were installed in 1522.
http://www.angelfire.com/mi4/polcrt/Poniatowski.html

Poniatowa, Poland Page
Other names: Poniatowo
World:Poland
Latitude 51.1833 Longitude 22.1333
http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Poniatowa.html

Pulawy, Poland Page
Other names: Putawy,Puławy
World:Poland
Latitude 51.4167 Longitude 21.9667
http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Pulawy.html

Input by: tmc, 7 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License