Podzamcze, zamek, k. Sobolew, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Podzamcze, PL.
Lat 51.7000 Long 21.5833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Castle/zamek

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.7000 Long 21.5833 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Podzamcze.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Sobolew

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Maciejowski family.

 • Related places/powiązania:

The nearby Maciejowice town.

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane:

Raw notes/Wstępne notatki

Podzamcze, Poland Page
World:Poland
Lat 51.7000 Long 21.5833
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Podzamcze.html

Input by: tmc, 12 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License