Podrzecze, wieś, k. Gostyń, Wielkopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna

Location of Podrzecze, PL.
Lat 51.8667 Long 17.0333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Wielkopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.8667 Long 17.0333 http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Podrzecze.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Gostyń

 • Significance/rola miejsca:
 • A property of the Ciołek-Podrzeczski family - Jardetzky (1992:206) / Ciołek-Podrzeczewski family - Jardetzky (1992:203).
 • Piotrowscy h. Ciołek, z Piotrowa wpow. kośc. Jan Ciołek z Piotrowa, burgrabia poznański […] Nazwany wtedy "Ciołkiem z Podrzecza, dziedzicem z Piotrowa" (ib. k. 180v). […] Umarł w r. 1502 (Kośc. 231 k. 170; P. 859 k. 219, 245). http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=3&fileno=30
 • Related places/powiązania:

Piotrowo-1 - a nearby property of Piotrowski family.
Czacz - a nearby property of Piotrowski family.
Swiekotki - a nearby property of Piotrowski family.
Glinsko - a nearby property of Piotrowski family.
Bronsko - a nearby property of Piotrowski family.
Brudzewo - a nearby property of Piotrowski family.

 • Early date/wczesna data:

the place name Podrzecze [1409] - Jardetzky (1992:203)
the family name: Podrzeczewski [1401] - Jardetzky (1992:203)

 • Late date/późna data:

owned at least till 1502 by the Piotrowski family - http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=3&fileno=30

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Podrzecze, Poland Page
World:Poland
Lat 51.8667 Long 17.0333
http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Podrzecze.html

Input by: tmc, 21 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License