Podfilipów, wieś, k. Kamieniec Podolski, Khmelnytska Oblast, UA

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna

Location of Podfilipie, UA.
Lat 48.7667 Long 26.2500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Podfilipów [1456] - Jardetzky (1992:204)
Podfilipʼye - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Podfilipye.html
Podfilipe - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Podfilipye.html
Podphilipye [1510] - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/376
Podfilipie - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/376

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Khmel'nyts'ka Oblast', Ukraina (UA)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 48.7667 Long 26.2500 http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Podfilipye.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Kamieniec Podolski

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Podfilipski family - Jardetzky (1992:204,208)

 • Related places/powiązania:

The nearby Ciołkowce village.

 • Early date/wczesna data:

The place name Podfilipów [1456] - Jardetzky (1992:204)

 • Late date/późna data:

1794 owned by the Podfilipski - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/376

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Podfilip'ye, Ukraine Page
Other names: Podfilipʼye,Podfilipe
World:Ukraine
Latitude 48.7667 Longitude 26.2500
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Podfilipye.html

Input by: tmc, 21 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License