Płock, miasto, Płock, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Iconography with the Ciołek crest/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Plock, PL.
Lat 52.5500 Long 19.7000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

City/miasto

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.5500 Long 19.7000 http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Plock.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Płock

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

 • A property of Nicolaus [Ciolek] de Rufa Ecclesia [active c. 1120], the 12th. c progenitor of the Ciołek family, son of Vizo de Vizemburch - Jardetzky (1992:109, 90-91). Since the city was one of the capitals of the kingdom of Boleslaw Krzywousty, Nicolaus de Rufa Ecclesia was, most likely, owner of only a portion of the city, and not of the entire fortified urban complex. - tmc, 6 Jul 2009.

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

 • Related places/Powiązania:

The nearby town of Czerwinsk, which was also a property of Nicolaus de Rufa Ecclesia.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Katedra plocka […] Pomiędzy wieżami — zębaty szczyt. Zarówno walki jaki szczyt zębaty widzieliśmy już jako oddźwięk gotyku na dzwonnicy. Na szczycie widzimy cztery herby biskupów płockich. Herby te opowiadają nam całą historję katedry. U dołu herb Dołęga: podkowa i strzała. Tym herbem pieczętował się biskup Aleksander ze Szreńska, któremu przypisują zbudowanie w r. 1144 murowanej romańskiej katedry, na miejscu dawniej drewnianej świątyni. Po lewej stronie widać herb Łada i rok 1560. Przypomina on biskupa Jędrzeja Noskowskiego, który przebudowaną i odrestaurowaną katedrę, konsekrował i wewnątrz bogato przyozdobił. Po prawej stronie znowu herb Ciołek biskupa Poniatowskiego i rok 1784 mówi o przerobieniu przez niego katedry, frontonu i wież, bardzo niefortunnie w stylu barokowym. U góry zaś herb Szembek i rok 1903 wskazują, iż za biskupa hrabiego Jerzego Szembeka katedra była gruntownie odrestaurowana i przerobiona […]
http://www.tnp.org.pl/ZbiorySpecjalne/2009/Macieszyna%20Maria.%20Katedra%20Plocka.%20Plock%20b.r..pdf.

Plock, Poland Page
Other names: Płock,Plotsk
World:Poland
Lat 52.5500 Long 19.7000
http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Plock.html

Input by: tmc, 5 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License