Piotrków Trybunalski, miasteczko, Piotrków Tryb., Łódzkie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Piotrkow Trybunalski, PL.
Lat 51.4000 Long 19.6833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Łódzkie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.4000 Long 19.6833 http://www.fallingrain.com/world/PL/51/Piotrkow_Trybunalski.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Piotrków Trybunalski

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

1749

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Kazimierz Poniatowski (1721-1800), son of Stanisław (1676-1762) (the kasztelan of Krakow), brother of king Stanisław August Poniatowski. Since 1742 "podkomorzy wielki koronny". Since 1749 the Marshal of the Crown Court ("Sąd Koronny") in Piotrków Trybunalski. - http://www.zgapa.pl/zgapedia/Kazimierz_Poniatowski.html

Piotrkow Trybunalski, Poland Page
Other names: Piotrków,Petrikau,Piotrków Trybunalski,Petrokov,Piotrkow
World:Poland
Lat 51.4000 Long 19.6833
http://www.fallingrain.com/world/PL/51/Piotrkow_Trybunalski.html

Input by: tmc, 9 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License