Pińsk, miasto, Pińsk, Brestskaya Voblasts, BY

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Pinsk, BY.
Lat 52.1214 Long 26.0728
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

City/miasto

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Brestskaya Voblasts, Belarus (BY)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.1214 Long 26.0728 http://www.fallingrain.com/world/BO/1/Pinsk.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Pińsk

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

 • Related places/Powiązania:

Kleck monastery. The nearby village of Albrechtow, a property of the Poniatowski family.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

W 1743 roku – przeorowal w Klecku Ojciec Jerzy Witeliusz, skqd wezwanio go na taki urzqd do Pinska,
https://forum.jewish.org.pl/viewtopic.php?t=2974

1666 - Dominican monastery founded in Pinsk - http://pl.wikipedia.org/wiki/Pińsk

Pinsk, Belarus Page
World:Belarus:Brestskaya Voblasts'
Lat 52.1214 Long 26.0728
http://www.fallingrain.com/world/BO/1/Pinsk.html

Input by: tmc, 5 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License