Piekary, wieś, k. Kraków, Małopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Piekary, PL.
Lat 50.0167 Long 19.8000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Małopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.0167 Long 19.8000 http://www.fallingrain.com/world/PL/39/Piekary.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Kraków

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Żeleński family - Sołectwo Tomice (2002).

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Współwłaścicielką Tomic była jego siostra Anna, a żona wspomnianego wyżej Józefa Ankwicza, targowiczanina i zdrajcy Polski, który w decydujący sposób przyczynił się do zatwierdzenia drugiego rozbioru Polski na Sejmie w Grodnie w 1793 r. Po Annie Ankwiczowej Tomice przypadły córce Krystynie, która wyszła za mąż za hrabiego Kryspina Żeleńskiego, reprezentującego tak zwaną ”linię hrabiowską” rodu – z młodszej gałęzi krakowskich Żeleńskich. Założycielem tej linii był Franciszek z Żelanki (koło Radomia) herbu Ciołek, który od cesarza austriackiego Franciszka II uzyskał tytuł dziedzicznego hrabiego Galicji. Jego synem był właśnie Kryspin. Ciołkowie byli w dawnej Polsce bardzo rozrodzenie, a ich przedstawiciele nosili co najmniej kilkanaście różnych nazwisk. Do najsławniejszych rodzin herbu Ciołek należy zaliczyć Żeleńskich, z których wywodzili się między innymi: znany kompozytor Władysław i jego syn, pisarz Tadeusz Żeleński „Boy”. Reprezentowali oni jednak inną, starszą, niehrabiowską linię krakowską, która skupiała się głównie w majątkach w pobliży Bochni – w Brzeziu i Grodkowicach. Hrabia Kryspin natomiast posiadał majątki, położone na południowy zachód od Krakowa: Piekary, Liszki, Krzywaczkę, sąsiednią Radoczę, Kossowę i Tomice.

Po śmierci Kryspina Żeleńskiego w 1830 r., Tomice odziedziczyło jego czworo dzieci z tytułem hrabiowskim: synowie – Wit, Władysław oraz córki – Antonina i Ludwika. Antonina – z męża Milieska, zmarła w 1837 r. i swoją część Tomic przekazała synowi Alfredowi Milieskiemu (od 1857 r. właścicielowi klucza w Piekarach koło Krakowa). Nikt ze spadkobierców nie był jednak zainteresowany posiadaniem Tomic. Najstarsza Ludwika była bowiem żoną Leona Wężyka z Paszkówki i tam osiadła. Wit w 1868 r. nie miał męskiego potomka, a liczył już 66 lat. Alfred Milieski posiadał obszerny klucz piekarski, w a Tomicach zaledwie niewielką cząstkę. Władysław Żeleński w 1845 r. ożenił się z Węgierką, dziedziczką magnackiej fortuny i osiadła stałe na Węgrzech. Zmarł w 1863 r., a jego spadkobiercy w Tomicach, Robert i Matylda, nie zamierzali powracać do Polski. Toteż w 1868 r. wszyscy wyżej wymienieni zgodnie sprzedali całe Tomice Aleksandrowi Gostkowskiemu herbu Gozdawa, swemu powinowatemu (jego siostra Maria była żoną Stanisława Żeleńskiego z „niehrabiowskiej” gałęzi tej rodziny)."
Src: Sołectwo Tomice (2002).

Piekary, Poland Page
World:Poland
Lat 50.0167 Long 19.8000
http://www.fallingrain.com/world/PL/39/Piekary.html

Input by: tmc, 29 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License