Pianów, wieś, k. Radoszyce, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Pianow, PL.
Lat 51.0333 Long 20.1667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.0333 Long 20.1667 http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Pianow.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Radoszyce

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Pijanowski family - Jardetzky (1992:206); the Ciołek-Pyanowski [1422] family - Jardetzky (1992:203)

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

1422 - Jardetzky (1992:203)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Pianow, Poland Page
Other names: Pijanow
World:Poland
Latitude 51.0333 Longitude 20.1667
http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Pianow.html

Input by: tmc, 6 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License