Pasztowa Wola, wieś, k. Iłża, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Residence/Miejsce zamieszkania: Confirmed/potwierdzone
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Pasztowa Wola, PL.
Lat 51.1667 Long 21.3500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Parstowa Wola - http://www.rzeczniow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=3&strona=1
Paskowa - http://www.rzeczniow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=3&strona=1
Paszkowa Wola - http://www.rzeczniow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=3&strona=1

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.1667 Longitude 21.3500 http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Pasztowa_Wola.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Iłża

 • Significance/rola miejsca:

A place inhabited by members of the Ciołek family - http://www.rzeczniow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=3&strona=1

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Pasztowa Wola
Wieś powstała w połowie XV wieku. Pierwsze informacje o tej miejscowości pochodzą z Liber beneficjorum…. Dawniej Parstowa Wola, też Paskowa lub Paszkowa Wola. […]

W XV wieku była to posiadłość biskupów krakowskich, osadzona na prawie niemieckim (dziesięć łanów kmiecych dawało dziesięcinę biskupowi, dwie karczmy z rolą przynosiło dziesięcinę w wysokości do 8 grzywien). W 1452 nadał je Zbigniew Oleśnicki dla szpitala w Iłży. Sołtysostwo posiadało jeden łan i karczmę.

W 1569 roku wieś liczyła 10 łanów ziemi z dziesięcioma kmieciami. We wsi był też jeden łan wójtowski, mieszkało również 3 komorników.

Wieś od XV wieku aż do 1789 roku należała do biskupów krakowskich w ramach klucza iłżeckiego. […]
W 1645 roku wieś liczyła już prawie 18 łanów ziemi, mieszkało 280 osób, a w 1662 roku już 438 mieszkańców.

Pasztowa Wola ma (sięgające XVI wieku) tradycje bartnicze. W 1789 roku mieszkało 10 bartników, posiadali oni ponad 50 barci. Byli to samodzielni chłopi płacący z tego tytułu podatki: Paweł Mirota, Paweł Kryska, Wojciech Mirota. W Pasztowej Woli, Rzechowie i innych okolicznych wsiach pojawiały się też inne nazwiska bartników, np.: Borek, Niewczas, Ciołek, Pacek i Wojtas. Według danych z roku 1668 bartnictwo zanikło na tym terenie. Stało się tak po części na skutek wojen z połowy XVII wieku, ale jak udowodnił L. Stępkowski była też klimatyczna przyczyna, wszak w połowie XVII wieku klimat się w Polsce oziębił. Stan ten trwał to połowy XVIII wieku."
http://www.rzeczniow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=3&strona=1

Pasztowa Wola, Poland Page
World:Poland
Lat 51.1667 Longitude 21.3500
http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Pasztowa_Wola.html

Kolonia Pasztowa Wola, Poland Page
World:Poland
Lat 51.1667 Long 21.3667
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Kolonia_Pasztowa_Wola.html

Input by: tmc, 26 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License