Oszmiana, miasteczko, Oszmiana, Hrodzyenskaya Voblasts, BY

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Iconography with the Ciołek coat-of-arms/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Oszmiana, BY.
Lat 54.4169 Long 25.9328
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Ašmena - http://www.fallingrain.com/world/BO/3/Ashmyany.html
Asmena - http://www.fallingrain.com/world/BO/3/Ashmyany.html
Oshmyana - http://www.fallingrain.com/world/BO/3/Ashmyany.html
Oszmiana - http://www.fallingrain.com/world/BO/3/Ashmyany.html
Oshmyany - http://www.fallingrain.com/world/BO/3/Ashmyany.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Hrodzyenskaya Voblasts, Belarus (BY)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 54.4169 Long 25.9328 http://www.fallingrain.com/world/BO/3/Ashmyany.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Oszmiana

 • Significance/rola miejsca:

A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

1792 - http://www.bialystok.opoka.org.pl/czas/arch38/art/oszmiana.htm

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Jej mieszkańcy w 1537 r. uzyskali przywileje targowe i handlowe, które raz jeszcze potwierdził król Jan III Sobieski w 1683 r. Z powodu zaginionych przywilejów lokacyjnych, na prośbę burmistrza i radców miasta, król Stanisław August wydał w 1792 r. w Warszawie przywilej revonationis, uznający Oszmianę jako "miejsce przyzwoite dla sądów i sejmików, za miasto wolne i niepodlegające żadnej innej administracji, prócz swego magistratu". Wtedy także miasto obrało swój herb. Przedstawiał on na jednej stronie rękę trzymającą szalę, a na drugiej połowie tarcza, pomiędzy nimi zaś ciołek Poniatowskich."
http://www.bialystok.opoka.org.pl/czas/arch38/art/oszmiana.htm

Ashmyany, Belarus Page
Other names: Ašmena,Asmena,Oshmyana,Oszmiana,Oshmyany
World:Belarus:Hrodzyenskaya Voblasts'
Lat 54.4169 Long 25.9328
http://www.fallingrain.com/world/BO/3/Ashmyany.html

"Following a suit filed by the mayor, council and aldermen of Oszmiana challenging abolition of local privileges, King Stanislaus Augustus published an acknowledgement of renewed privileges, dated May 22, 1792 from Warsaw, holding Oszmiana accountable for a Great Parliament in a suitable location for court and assemblies, as a free town and independent of any other direct administration except his own royal magistrates. […] At the same time the town coat-of-arms was conferred, just as freely chosen- on one portion a hand holding a scale, and on the second escutcheon, a Poniatowski calf with the inscription and nothing else: "In memory of (King) Stanislaus Augustus, 1792".
http://www.polishroots.org/GeographyMaps/SBownikGeograficzny/SBownikO/tabid/329/Default.aspx
Input by: tmc, 9 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License