Oświej, miasteczko, Oświej, XXX Voblasts, BY

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Oświej, BY.
Lat 56.0167 Long 28.1000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Oświej - http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/743
Osveya - http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Osveya.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

unknown/nie znane, Belarus (BY)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 56.0167 Long 28.1000 - http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Osveya.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Oświej

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Szadurski family.

Szadurski Mikołaj. Syn Franciszka-Ksawerego i Felkerzambówny, w r. 1817 celujący w II klasie u Jezuitów połockich, potem uczeń Uniwersytetu wileńskiego. W roku akademickim 1822/23, mając lat 15, rozpoczął studya uniwersyteckie, po ukończeniu których był panem na Malnowie i Oświeju, marszałkiem lucyńskim; w r. 1837 zaślubił Maryę Zyberk-Plater (córkę Michała). W r. 1876 rozstał się z tym światem. (IG 1905:200-201)

* Related places/Powiązania:

Malnow - the nearby property of the Mikolaj Szadurski family.
Lucyn - the nearby town where Szadurski held offices.

 • Early date/Wczesna data:

In mid 1820s - a Szadurski property

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

49. Szadurski Mikołaj.
Syn Franciszka-Ksawerego i Felkerzambówny, w r. 1817 celujący w II klasie u Jezuitów połockich, potem uczeń Uniwersytetu wileńskiego. W roku akademickim 1822/23, mając lat 15, rozpoczął studya uniwersyteckie, po ukończeniu których był panem na Małnowie i Oświeju, marszałkiem lucyńskim; w r. 1837 zaślubił Maryę Zyberk-Plater (córkę Michała). W r. 1876 rozstał się z tym światem. (IG 1905:200-201)

Osveya, Belarus Page
World:Belarus
Lat 56.0167 Long 28.1000
http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Osveya.html

Oświej
miasteczko
http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/743
http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/744

[check references to other properties of the Ciołek-Szadurski family]

Input by: tmc, 16 Jan 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License