Ostrożeń, wieś, k. Gończyce, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Ostrozen, PL.
Lat 51.8000 Long 21.7500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Wolia - http://www.gorzno.ugm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=64

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.8000 Long 21.7500 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Ostrozen.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Gończyce

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family


A property of the Ciołek-Brzeski family
 • Related places/Powiązania:

The nearby Wólka Ostrożeńska

 • Early date/Wczesna data:

1564 - http://www.gorzno.ugm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=64

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Wólka Ostrożeńska
Początki tej wsi należy wiązać z akcją osiedleńczą rodziny Ciołków z przełomu XV i XVI wieku. Ciołkowie posiadali duże obszary ziemi w obecnej gminie Sobolew i zakładali na początku XVI wieku liczne wsie.
W 1564 roku właścicielem wsi był Jan Ciołek i liczyła ona 4 łany ziemi uprawnej. Nazwę tej wsi zapisano po prostu jako Wolia. Słowo to oznaczało, że osadnicy dostali pewien okres zwolnienia od danin i powinności.
Wola Ostrożeńska należała do dóbr Ostrożeń. Wieś Ostrożeń należała w XVI wieku do rodziny Ciołków. W końcu XVI wieku dziedzicami była rodzina Brzeskich wywodząca się z Ciołków.
W pierwszej Polowie XVII wieku miejscowość ta przeszła na własność Gostomskich.
http://www.gorzno.ugm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=64

Ostrozen, Poland Page
Other names: Ostrożeń
World:Poland
Lat 51.8000 Long 21.7500
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Ostrozen.html

Input by: tmc, 11 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License