Ostrów-1, wieś, k. Magnuszew, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Ostrów, PL.
Lat 51.7667 Long 21.4500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Ostrów Góra - Stankiewicz (2006a)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.7667 Long 21.4500 http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Ostrow3.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Magnuszew

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Dobrzyniecki family.

 • Resident family in 1578: Ciołek Dobrzyniecki - Stankiewicz (2006a)
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Resident family in 1578: Ciolek Dobrzyniecki
Place: Ostrów Góra
Src: Stankiewicz (2006a)

A possible place:

Ostrow, Poland Page
Other names: Ostrów
World:Poland
Lat 51.7667 Long 21.4500
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Ostrow3.html

Input by: tmc, 4 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License