Ostrołęka-2, wieś, k. Warka, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Ostroleka, PL.
Lat 51.8333 Long 21.2833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Ostralanka - Jardetzky (1992:208)
Ostrolanka - Jardetzky (1992:209)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

lat 51.8333 long 21.2833 http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Ostroleka2.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Warka

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

 • Related places/powiązania:

Situated close to other Ciołek properties, namely: Zagroby & Rożniszew

 • Early date/wczesna data:

1429 - Slownik Geograficzny Królestwa Polskiego - Warsaw [1886], vol. 7, pp.690-693]

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Ostrołęka
1. village and farm on the river Pilica, in the Grojec district, Komary commune and Ostrołęka parish. It lies 21 wiorst from Grojec. Situated on a hill, set in sandy flat land, between the rivers Vistula and Pilica (right bank), not far from Mniszewo. It has a parish church and a spring, not as yet examined. In 1827 there were 26 houses and 243 people. It is the ancient seat of the Ciolek family. Stanislaw Ciolek, a Poznan bishop, and his brother, Wigand, the Czersk castellan, established a parish here made up of the villages cut off from Mniszewo and Warki. They erected a brick-built church in 1429. Swiecicki author of “A Description of Mazowsze” was married to Malgorzata Ciolek and received Ostrołęka in the dowry. In his book he describes it as “a village set in beautiful surrounds, suitable as a residence for the Muses.” A drawing of the manor in Ostrołęka appeared in the “Weekly Illustrated” (nr. 101), in 1884. In 1869, Ostrołęka and its lands were made up of Ostrołęka manor and Karolinow alias Grazyna, as well as the village of Ostrołęka. The manorial lands, 1252 morgs in all, were divided up as follows: Ostrołęka manor - 123, meadows – 212, pastures – 6, forest – 102, barren land – 37, brick buildings - 2, wooden buildings – 17. Karolinow alias Grazyna – 721: meadows – 6, pastures – 1, forest – 35 and barren land – 10. There was a 17- field crop rotation, a windmill and a disorganized forest. Ostrołęka village has 1000 people and belongs to the Grojec parish and deanery (formerly Wareck).

Source: Slownik Geograficzny Królestwa Polskiego - Warsaw [1886], vol. 7, pp.690-693]
This translation, by Jolanta Siestrzewitowska.
http://www.polishroots.org/geography/slownik/ostrolenka.htm

Wieś Ostrołęka jest gniazdem rodziny mazowieckiej Ostrołęckich, herbu Ciołek, z której atoli ręku już w 16 wieku wyszła, albowiem w roku 1603 posiadali ją Woronieccy i Śnieccy.
Kościół parafialny w tej wsi założyli zapewne Ostrołęccy, w którym przecież roku nie wiadomo. W 1603 r. był on z drzewa postawionym i nosił tytuł Św. Erazma. Uposażeniem były dziesięciny, prócz folwarku w Ostrołęce, z Dębskiej Woli, z Ostrołęki, Pilicy, która wówczas należała do Wojciecha Ciołka i z Starej Warki
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=10&sub=185

Ostroleka, Poland Page
Other names: Ostrołęka
World:Poland
Lat 51.8333 Long 21.2833
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Ostroleka2.html
Input by: tmc, 23 Mar 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License