Ostrołęka-1, wieś, k. Radom, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Ostrołęka-1, PL.
Lat 51.4500 Long 20.8000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:
 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.4500 Long 20.8000 http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Ostroleka.html
Situated near villages of Skrzynno & Zbozenna - Jardetzky (1992:130).

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Radom

 • Significance/rola miejsca:

Most likely, a property of the Ciolek family, inhabited by them before they acquired Ostrołęka-2 - Jardetzky (1992:130).

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Ostroleka-1

Ostroleka, Poland Page
Other names: Ostrołęka
World:Poland
Lat 51.4500 Long 20.8000
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Ostroleka.html

Input by: tmc, 6 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License