Osmołowo, wieś, k. Nyasvizh, Minskaya Voblasts, BY

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Osmolowo, BY.
Lat 53.1500 Long 26.6500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Osmolovo - http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Osmolovo.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Minskaya Voblasts, Bialoruś (BY)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 53.1500 Long 26.6500 - http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Osmolovo.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Nyasvizh

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Korycki family - http://www.ipgs.us/iwona/artdirectory/tartars.html

 • Related places/powiązania:

The nearby Iwanowo farm, another property of Korycki's.

 • Early date/wczesna data:

1614 - Osmolowo is owned by Janusz Korycki - http://www.ipgs.us/iwona/artdirectory/tartars.html

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Dakiniewicz, Iwona. 2005-2006. Iwona's Sources - Lithuanian Tatars
http://www.ipgs.us/iwona/artdirectory/tartars.html

[…]
Listings of Noble Tartars
[…]
Korycki Bondza – Ciołek (Orthodox line), 1686 Timosz K.[orycki] in Minsk gubernia
[…]
Korycki – Ciołek (Islamic line), 1614 Janusz K.[orycki], properties in Osmołowo and Iwanowo in Słuck county
http://www.ipgs.us/iwona/artdirectory/tartars.html

Osmolovo, Belarus Page
World:Belarus
Lat 53.1500 Long 26.6500
http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Osmolovo.html

Slutsk, Belarus Page
Other names: Sluzk
World:Belarus:Minskaya Voblasts'
Lat 53.0272 Long 27.5619
http://www.fallingrain.com/world/BO/6/Slutsk.html

[Osmołowo] O. ws, pow. slucki, w 2 okr. pol. kleckim, gm Łansk, 0 1 mile n pld od mta. Nieświeża; ma 23 osad pelnodzialowych; meczet. Miejscowosc rowna, bezlesna, grunta zyzne, szczerkowe.
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/645

Nyasvizh, Belarus Page
Other names: Nesvizh,Nieswiez,Nes?vezh,Nieśwież,Nes'vezh
World:Belarus:Minskaya Voblasts'
Lat 53.2181 Long 26.6725
http://www.fallingrain.com/world/BO/6/Nyasvizh.html

Klyetsk, Belarus Page
Other names: Kleck,Kletsk
World:Belarus:Minskaya Voblasts'
Lat 53.0653 Long 26.6417
http://www.fallingrain.com/world/BO/6/Klyetsk.html

Input by: tmc, 30 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License