Oronne, wieś, k. Sobolew, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Oronne, PL.
Lat 51.7167 Long 21.6167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:
 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.7167 Long 21.6167 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Oronne.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Sobolew

 • Significance/rola miejsca:

Wieś Oronne istniała już w XVIw. i wchodziła w skład dóbr maciejowickich - http://www.zsr-mietne.oswiata.org.pl/2.html

In second half of the 1400s Oronne was owned by the Ciolek-Bieliński family - http://pl.wikipedia.org/wiki/Bielińscy#Bieli.C5.84scy_herbu_Cio.C5.82ek.

 • Related places/Powiązania:

The nearby Maciejowice

 • Early date/Wczesna data:

1500s - http://www.zsr-mietne.oswiata.org.pl/2.html

 • Late date/Późna data:

1569 - http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/595

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Bielińscy herbu Ciołek - polski ród szlachecki, którego przedstawiciele w drugiej połowie XV wieku byli właścicielami Bielan i Oran (Oranne) w Powiecie Radomskim. [A. Boniecki Herbarz Polski tom I Warszawa 1899] - http://pl.wikipedia.org/wiki/Bielińscy#Bieli.C5.84scy_herbu_Cio.C5.82ek.

Oronne - Oronno, Oranne
"Wedlug regestr. pobor z 1569 bylo wlasnoscia Maciejowskiego i miala 6 1/2 lanow kmiecych. W 1664 bylo 8 sluzby dworsk. 157 poddanych obojej plci. W 1661 r. bylo 37 dymow, z ktorych szlo podymnego 18fl. 15 gr (Akta stezyckie)."
http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/595 & 596

Oronne, Poland Page
World:Poland
Lat 51.7167 Long 21.6167 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Oronne.html

Input by: tmc, 5 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License