Orłów, kościół, k. Łowicz, Łódzkie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Iconography with the Ciołek coat-of-arms/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Orlow, PL.
Lat 52.1333 Long 19.5667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Church/kościół

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

unknown/nie znane, Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.1333 Long 19.5667 http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Orlow.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Łowicz

 • Significance/rola miejsca:

A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.
"Orłów, niewielka wieś nad Bzurą, w powiecie kutnowskim, był w czasach pierwszej Rzeczypospolitej, miastem powiatowym województwa łęczyckiego. [… miejsce] gotyckiego kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała i św. Jadwigi […] na frontonie kościoła, po obu stronach głównego wejścia, umieszczono dwie płyty nagrobne, zamontowane niegdyś w podłodze kościoła.

Church of Orlow, sculpture1, PL.
Src: http://www.szlachta.org/obraz/orlow3.jpg

Church of Orlow, sculpture2, PL.
Src: http://www.szlachta.org/obraz/orlow2.jpg

Obydwie pochodzą najprawdopodobniej z pocz. XVI w. i przedstawiają odzianych w zbroje rycerzy z mieczami w dłoniach. Rycerz po prawej nie ma oka, natomiast lewy dzierży dodatkowo chorągiew. Na obu płytach umieszczono kartusze z herbem Ciołek. Przy czym na lewej płycie cielak ma skrzyżowane nogi, czego nie wyrzeźbiono na płycie prawej. Inskrypcja na lewej tablicy jest częściowo czytelna. Możemy odcyfrować nazwisko: Jan Dyozik (w literaturze spotyka się także pisownię Jan Dvozik i Jan De Vozik) oraz datę 1542 (prawdopodobnie data śmierci rycerza)." Pisarkiewicz (2003)

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Orlow, Poland Page
Other names: Orłów
World:Poland
Lat 52.1333 Long 19.5667
http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Orlow.html

Input by: tmc, 4 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License