Odechów, wieś, k. Skaryszew, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Oddechow, PL.
Lat 51.3000 Long 21.3500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., PL Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.3000 Long 21.3500 - http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Odechow.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Skaryszew

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

W Odechowie znajdował się folwark sołtysi z młynem, a od końca XV wieku folwark szlachecki, który obejmował obok Odechowa, także Miasteczko Odechowskie i Niedarczów. Po 1463 roku prebenda i folwark przechodziły z rąk do rąk. Najpierw właścicielem był Prandota Kamiński herbu Rawa (Rawicz) przed rokiem 1529, a później Jan Ciołek herbu Ciołek (1529), następnie Andrzej Ciołek (ok. 1549). Po tym roku folwark i prebendę odechowską trzymają lub dzierżawią: Tymińscy herbu Nałęcz (aż do przełomu XVII i XVIII wieku), Malczowscy, Chądzyńscy i Potkańscy. […] http://www.kazanow.pl/index.php?action=b1&d1=a4

Jan Ciolek z Zelechowa, Bukówna i Odechowa h. wl. (3.431.159) ca 1490 - http://www.wielcy.pl/minakowski?m=NG&n=3.431.159

 • Related places/Powiązania:
 • Early date/Wczesna data:
 • Late date/Późna data:
 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

W Odechowie znajdował się folwark sołtysi z młynem, a od końca XV wieku folwark szlachecki, który obejmował obok Odechowa, także Miasteczko Odechowskie i Niedarczów. Po 1463 roku prebenda i folwark przechodziły z rąk do rąk. Najpierw właścicielem był Prandota Kamiński herbu Rawa (Rawicz) przed rokiem 1529, a później Jan Ciołek herbu Ciołek (1529), następnie Andrzej Ciołek (ok. 1549). Po tym roku folwark i prebendę odechowską trzymają lub dzierżawią: Tymińscy herbu Nałęcz (aż do przełomu XVII i XVIII wieku), Malczowscy, Chądzyńscy i Potkańscy. W roku 1822 dobra odechowskie nabył Michał Szymaniecki, a od niego Błażej Widarkiewicz w roku 1833, a po nim w roku 1843 jego córka Eleonora Wolska. W 1852 roku majątek nabył za 20250 rubli niejaki Jan Skiba, a od niego Stanisław Szymoński. W roku 1858 właścicielem był już Karol Staniszewski, który sprzedał do Żydom. Żydzi w latach 1874-75 rozparcelowali go między miejscowych rolników.
http://www.kazanow.pl/index.php?action=b1&d1=a4

Odechow, Poland Page
Other names: Odechów
World:Poland
Lat 51.3000 Long 21.3500
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Odechow.html

Input by: tmc, 19 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License