Nowa Wieś, wieś, k. Małkinia Górna, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Nowa Wies, PL.
Lat 52.5833 Long 22.2167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.5833 Long 22.2167 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Nowa_Wies3.ht

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Małkinia Górna

 • Significance/rola miejsca:

A property of Ciołek-Kosowski family - Jaszczołt (2006).

 • Related places/Powiązania:

The nearby Grądy village, a property of Ciołek-Kosowski family.

 • Early date/Wczesna data:

In 1474 - a property of Ciołek-Kosowski family - Jaszczołt (2006).

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Nowa Wies, Poland Page
Other names: Nowa Wieś
World:Poland
Lat 52.5833 Long 22.2167
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Nowa_Wies3.html

Input by: tmc, 26 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License